SundIT

RegionH, SFI2-projektet

I februar 2007 forelå der en analyse af, hvorledes man i Region Hovedstaden kunne fortsætte arbejdet med det betydelige SFI-materiale, som var indsamlet i de tre foregående år. Rapporten gav anbefalinger for så vidt angår videreudvikling, klassifikation, it-understøttelse og klinisk anvendelse af det foreliggende SFI-materiale. Det blev bl.a. anbefalet, at man valgte værktøjer og formater, som kunne gøre det muligt at IT-understøtte den videre anvendelse og udvikling af SFI-materialet.

I fortsættelse af denne anbefaling initierede KIT Sundheds-IT januar 2008 projektet SFI2. Projektet havde til formål at beskrive et dataformat, som på tilfredsstillende måde kunne gengive regionens SFI-materiale og at finde værktøjer til at udtrykke materialet i et sådant format.

Fra projektets konklusioner og anbefalinger bør følgende fremhæves:

 

Hent Rapporten (PDF, 800 kB)

Se SFI-modellen

Hent SFI-modellen (oversigt) (PDF, 400 kB)

Hent SFI-modellen (ZIP, 600 kB)

Forside / Om SUNDIT / Leverancerne / Værktøjskassen / Kontakt