SundIT

Om SUNDIT

SUNDIT er et anpartsselskab og udgør min erhvervsmæssige front-end, hvor jeg udfører konsulentvirksomhed. De fleste opgaver løser jeg selv; resten klarer jeg med hjælp fra mit netværk af andre højt specialiserede freelancere.

Jeg lægger vægt på at være uafhængig af leverandørinteresser og at levere høj faglig kvalitet med realistiske estimater og leverancer til tiden.

Baggrund og erfaring

Jeg er speciallæge og har 16 års klinisk arbejde bag mig. Ved siden af lægeriet fyldte informatik mere og mere, indtil jeg i år 2000 overgik til at lave informatik på fuld tid.

Jeg har en master og en PhD i sundhedsinformatik og har gennem de sidste 24 år været beskæftiget med it-udvikling - fortrinsvis med at løse opgaver for regionerne og for Sundhedsdatastyrelsen.
På siden med SUNDIT's leverancer kan du se lidt om, hvad jeg kan tilbyde.

Jeg er en vidtfavnende sundhedsinformatiker og kan gøre mig forståelig både blandt klinikere og dataloger. Hvis du vil vide mere om mig, så tag et kig på mit CV eller besøg mig på LinkedIn. .

Forside / Om SUNDIT / Leverancerne / Værktøjskassen / Kontakt