SundIT

RegionH, videreudvikling af SFI-råmaterialet

Med henblik på at klarlægge og implementere det sundhedsfaglige indhold (SFI) i hovedstadsregionens kommende elektroniske patientjournal blev der i tidsrummet fra 2004 til 2007 indsamlet et betydeligt SFI-materiale. Klinikere fra en bred vifte af specialer bidrog med beskrivelser af den information, som var i spil ved en lang række patientforløb og standardprocedurer.

Under fremstillingen af materialet var der fokus på den kliniske logik og klinikernes dokumentationsbehov, og der blev ikke anvendt nogen form for dedikeret IT-værktøj, ligesom klassifikation og terminologi kun blev anvendt i begrænset omfang. Materialet blev opsamlet som Word- og Visio-filer, og ved SFI-projektets ophør medio 2007 forelå der således ca 10.000 SFI-elementer fordelt på ca 650 filer omfattende ca 30 sundhedsfaglige specialer.

Begrundet i ønsket om på bedst mulig måde at nyttigøre det indsamlede SFI-materiale, blev der i slutningen af 2006 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle give en karakteristik af SFI-materialet og anvise veje til dets videre anvendelse.

Fra projektets konklusioner og anbefalinger bør følgende fremhæves:

 

Hent Rapporten (PDF, 360 kB)

Forside / Om SUNDIT / Leverancerne / Værktøjskassen / Kontakt