SundIT

Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet

I 2004 blev der i regi af Sundhedsstyrelsen etableret et Nationalt Begrebsråd for Sundhedsvæsenet med det formål, at vurdere og udvikle sundhedsvæsenets begreber og stille dem til rådighed for analyse- og udviklingsarbejde i sundhedsvæsenet. I 2009 overgik dette begrebsarbejde til Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS), og blev som sådan forankret i det nu hedengangne National Sundheds-it (NSI).

Med henblik på at samle og udvikle begreber, har der under NBS været nedsat en række arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe har med udgangspunkt i et centralt sundhedsfagligt emne samlet relaterede termer og begreber, har defineret og afgrænset dem, og har ordnet dem i små begrebssystemer.

De resulterende begreber og begrebssystemer er samlet i Sundhedsvæsenets Begrebsbase.

SundIT har deltaget i:
Forside / Om SUNDIT / Leverancerne / Værktøjskassen / Kontakt