SundIT

SIMGUI

GUI-simulatoren SIMGUI er et PHP-bibliotek til SFI-prototyping, som jeg har udviklet for Region Hovedstaden.

Baggrund

Som en del af SFI-udviklingen i Region Hovedstaden var det nødvendigt at kunne se, hvordan det nyudviklede SFI ville opføre sig på brugerfladen - dels for at SFI-udviklerne kunne arbejde mere målrettet, dels for at man som led i udviklingen kunne føre en effektiv dialog med slutbrugerne.

Man havde tidligere ladet leverandøren udforme prototyper i et testmiljø, men denne løsning var suboptimal af flere årsager:
  • for at kunne se prototyperne skulle leverandørens applikation være installeret
  • for at kunne se prototyperne skulle man have adgang til leverandørens testmiljø
  • ændringer i prototyperne krævede leverandørens mellemkomst - og således både tid og ressourcer

Med henblik på at optimere SFI-udviklingen ønskede man i Region Hovedstaden at kunne arbejde med prototyper, som man selv kunne fremstille og som kunne ses uden særlig software og uden særlige adgangskrav. Derfor fremstillede jeg SIMGUI.

Hvad kan man med SIMGUI?

Idéen bag SIMGUI er, at man med et simpelt scriptsprog og et objekt-bibliotek kan simulere en given brugerflade, så den kan fremvises i en almindelig browser.

Træerne vokser ikke ind i himlen - der er tale om simulation og ikke om den ægte vare. SIMGUI kan simulere nogle funktionaliteter, men ikke alle.

Prototyper til demonstation

De her demonstrerede prototyper er konfigureret til at simulere brugerfladen hos CSC's OPUS Notatskabelon.
Efter RegionH's ønske er de optimeret til Microsoft Internet Explorer, og kan ikke retvisende tilgåes med andre browsere.

Prototyper online
Prototyperne som samlet ZIP-fil
Forside / Om SUNDIT / Leverancerne / Værktøjskassen / Kontakt