SundIT

FLXML

Baggrund

I 2005 var det Sundhedsstyrelsens forventning, at Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal (GEPJ) skulle være den landsdækkende standard for behandling af klinisk information, og at registrering til landspatientregistret skulle fødes af data fra GEPJ-baserede systemer. Som konsekvens heraf byggede man det forløbsbaserede landspatientregister (FLPR).

FLPR skulle modtage XML-baserede indberetninger, og man havde i udviklingsforløbet brug for sådanne indberetninger til afprøvning. Men da der endnu ikke fandtes nogen GEPJ-baserede systemer var man nødt til at tilvejebringe testdata ved manuel fremstilling af XML-indberetningerne.

Med de datamængder, som GEPJ omfattede, krævede denne fremstilling af XML-dokumenter en form for it-understøttelse. Derfor byggede jeg FLXML.

Hvad kunne man med FLXML?

FLXML var en parser baseret på GEPJ's datamodel, som på baggrund af scripts dannede simulerede FLPR-indberetninger i form af XML-dokumenter. De simulerede indberetninger blev anvendt til test - ét testsæt, ét script, ét XML-dokument.

FLXML var skrevet i PHP og var tilgængelig online. Under udviklingen af FLPR blev FLXML anvendt af flere parter til fremstilling af simulerede indberetninger - der blev på denne måde i alt fremstillet ca 800 simulerede indberetninger.

 

Læs om leveringen af FLXML

Læs om FLXML's scriptsprog

Forside / Om SUNDIT / Leverancerne / Værktøjskassen / Kontakt