SundIT

Ydelser

Mit kerneområde er sundhedsinformatik med speciale i semantisk integration og interoperabilitet. Men jeg er også leveringsdygtig indenfor en lang række andre it-ydelser - også gerne indenfor andre semantiske domæner end det sundhedsfaglige.

Semantisk analyse og integration

 • udføre begrebsanalyse og -modellering
 • udforme informationsarkitektur
 • tilvejebringe semantisk interoperabilitet gennem
  - mapping mellem forskellige begrebsmodeller
  - mapping mellem model og klassifikation
 • udarbejde sundhedsfagligt indhold (SFI)

Arbejdsgangsanalyse og -design

 • analysere processer og workflow
 • udfærdige business- og system-use-cases
 • designe processer og workflow under hensyntagen til eksisterende eller kommende teknologi

Systemudvikling og usability

 • udføre objekt-orienteret analyse og design
 • udføre data- og procesmodellering
 • designe og teste brugerflader

Uafhængig rådgivning

 • rådgive om anskaffelse af kliniske it-systemer
 • vurdere tilbud fra leverandører
 • rådgive om it-infrastruktur

Kravspecifikation og applikationstest

 • udarbejde specifikationer
 • teste systemer i forhold til krav og standarder

Projektledelse

 • udarbejde projektbeskrivelse, planer og budget
 • varetage projekt-logistik med styring af møder og leverancer
 • udarbejde rapporter

Unika-applikationer

 • fremstille små, skræddersyede applikationer - typisk til infrastruktur og test
 • fremstille mock-ups

Mit hidtidige arbejde har mest været relateret til elektronisk patientjournal (EPJ), sundhedsfagligt indhold (SFI) og anvendelsen af sundhedsfaglige standarder og klassifikationer. Se eventuelt nogle eksempler på, hvad jeg har beskæftiget mig med.